Scheuren in wegdek: gemeente als wegbeheerder aansprakelijk

Home / Actualiteit / Scheuren in wegdek: gemeente als wegbeheerder aansprakelijk

Een tienjarig kind komt in de schemering met de fiets terug van het strand en heeft een ander kind achterop de fiets. De afdaling via een verhard tuinpad verloopt vrij stijl en beide kinderen komen ten val als gevolg van een scheur in het betreffende fietspad van 5 meter lengte, waardoor de fiets uit balans is geraakt. Een deskundige (verkeersongevallendeskundige Meuwissen) stelt vast dat de weg niet voldeed aan de officiële CROW-normen en dat een dergelijke scheur bijzonder gevaar zettend is, met name voor fietsers.

Het Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep op 17 mei 2016 dat er vanwege de plaatselijke functie van het fietspad hoge eisen aan het wegdek mogen worden gesteld; niet van doorslaggevend belang is de breedte van de scheur omdat het er niet om gaat of de fietsband erin klem kan komen te zitten maar vooral of het fietswiel de scheur noodgedwongen volgt en daardoor slingerend uit balans kan raken. Mede aan de hand van het deskundigenrapport en de verklaring van enkele getuigen staat het causaal verband tussen het gebrekkige wegdek en het ongeval voldoende vast.

Het feit dat de getuigen de kinderen goed kenden doet niet af aan de betrouwbaarheid van die verklaringen nu het om concrete, duidelijke en consistente verklaringen gaat, die het Hof betrouwbaar acht.

Het Hof acht de gemeente volledig aansprakelijk op grond van artikel 6: 174 BW.