Arbeidsrecht

Home / Vakgebieden / Arbeidsrecht
Slider

Ontslagrecht, adviezen, onderhandelingen, procedures, zowel bij de Kantonrechter/Rechtbank Sector kanton, alsook bij de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV WERKbedrijf (ontslagvergunningsprocedures);

– Loonvorderingen: achterstallig loon, schending CAO-loon, schending minimumloon enz;
– Bedrijfsongevallen, aansprakelijkheidsstelling, onderhandelingen met verzekeringen en gerechtelijke procedures;
– Allerlei schadekwesties in het arbeidsrecht;
– Adviezen en procedures bij de Rechtbank – Sector Kanton, hoger beroep bij het Gerechtshof;
– Aanverwante onderwerpen.