Loondoorbetaling bij ziekte 70% of 100% ?

Home / Actualiteit / Loondoorbetaling bij ziekte 70% of 100% ?

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft hierover op 19 februari 2019 een uitspraak gedaan, waarbij contractueel (in de arbeidsvoorwaardenregeling) eigenlijk was overeengekomen dat de werknemer tijdens ziekte slechts 70% van het loon zou ontvangen; de werkgever had echter (in het 2e ziektejaar) 3 maanden lang 100% loon betaald, dus in afwijking van wat werkgever en werknemer in het regelement waren overeengekomen; vanaf de 4e maand betaalde de werkgever nog slechts de 70% van het loon.

Zonder nadere onderbouwing van feiten en omstandigheden mocht de werkgever volgens deze uitspraak van het Hof stoppen met de betaling van het volledige loon en overgaan tot betaling van 70%;

Onder omstandigheden sloot het Hof echter niet uit dat de werknemer tòch aanspraak zou kunnen maken op doorbetaling van het volledige loon, echter daartoe zouden wat meer argumenten nodig zijn.

Het Hof stelt dat daarbij met name van belang is wat partijen uit elkaars gedragingen hebben mogen afleiden, waarbij onder meer van belang is de inhoud van de eerder gevolgde gedragslijn, de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie van partijen jegens elkaar, de duur van de loondoorbetaling, de voor- en nadelen, alsmede de aard en omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd.

Conclusie is dan ook dat de werknemer nogal wat bijzondere feiten en omstandigheden moet stellen en bewijzen om de werkgever toch te dwingen om in het 2e ziektejaar het volledige loon door te betalen.

Als in het arbeidscontract of in het arbeidsregelement tussen werkgever en werknemer is afgesproken dat bij ziekte het loon volledig doorbetaald zou worden, dan is dat natuurlijk een contractuele verplichting van de werkgever geworden; die verplichting kan ook voortvloeien uit de bepalingen van de eventueel van toepassing zijnde cao; vaak is daarin opgenomen dat het loon bij ziekte in het 2e ziektejaar bijvoorbeeld tot 80 % of tot 90% zal worden doorbetaald.