Gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag mogelijk

Home / Actualiteit / Gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag mogelijk

Volgens een arrest van de Hoge Raad van 14-09-2018 (HR 2018, nr. 1617) is een gedeeltelijke transitievergoeding bij een deeltijdontslag mogelijk en past het in het systeem van de wet.

Kort samengevat betrof het hier een lerares, die na 2 jaar ziekte werd ontslagen, gevolgd door een benoeming in deeltijd. De lerares maakte terecht aanspraak op een transitievergoeding voor het gedeeltelijke ontslag, waarbij de transitievergoeding werd gerelateerd aan de arbeidsduur die zijn was kwijtgeraakt.

Het Gerechtshof te Amsterdam had eerder in hoger beroep anders geoordeeld en de transitievergoeding geheel afgewezen, onder meer omdat er in de strikte zin van de wet geen sprake zou zijn geweest van opzegging van de arbeidsrelatie; het betrof volgens het Hof immers een omzetting van een fulltime dienstverband naar een parttime dienstverband, waarmee de lerares had ingestemd daar dit vanwege haar medische beperkingen de maximaal haalbare deeltijd was.

Volgens de Hoge Raad was die opvatting van het Gerechtshof onjuist. De Hoge Raad heeft de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst in feitelijke zin gezien, waarbij de gevolgen identiek zijn aan de situatie waarin een ontslag na opzegging door de werkgever is gevolgd.

Ofschoon de wet in strikte zin geen gedeeltelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst kent, heeft de Hoge Raad doel en strekking van de transitievergoeding als doorslaggevend erkend en daarmee dus ook een gedeeltelijke transitievergoeding als juist geoordeeld.