Geen partneralimentatie als er voldoende verdiencapacititeit aanwezig wordt geacht

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 27 februari 2019 ging het om een hoogopgeleide juriste, die in een echtscheidingsprocedure van haar man een forse partneralimentatie vroeg aangezien zij meende dat zij slechts € 1.200,-- per maand kon verdienen. Het Hof gaf aan dat was gebleken dat de vrouw in de eerdere jaren circa € 90.000,-- bruto per jaar had verdiend en dat zij tijdens de 3 jaar durende echtscheidingsprocedure best wel werk had kunnen vinden waarmee zij niet afhankelijk zou zijn van partner-alimentatie. De vrouw had niet aangegeven dat zij ziek was of anderszins niet in staat zou zijn om werk op haar niveau te zoeken; ook vond het Hof dat de vrouw nog slechts een beperkte zorg voor de kinderen had gelet op de leeftijd van…
Read More

Loondoorbetaling bij ziekte 70% of 100% ?

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft hierover op 19 februari 2019 een uitspraak gedaan, waarbij contractueel (in de arbeidsvoorwaardenregeling) eigenlijk was overeengekomen dat de werknemer tijdens ziekte slechts 70% van het loon zou ontvangen; de werkgever had echter (in het 2e ziektejaar) 3 maanden lang 100% loon betaald, dus in afwijking van wat werkgever en werknemer in het regelement waren overeengekomen; vanaf de 4e maand betaalde de werkgever nog slechts de 70% van het loon. Zonder nadere onderbouwing van feiten en omstandigheden mocht de werkgever volgens deze uitspraak van het Hof stoppen met de betaling van het volledige loon en overgaan tot betaling van 70%; Onder omstandigheden sloot het Hof echter niet uit dat de werknemer tòch aanspraak zou kunnen maken op doorbetaling van het volledige loon, echter daartoe zouden wat meer argumenten…
Read More

Grensarbeiders

In onze grensregio is vaak sprake van wonen in het ene land en werken in het andere land; dat levert vaak vragen op naar het toepasselijke recht op de arbeidsverhoudingen en op de vraag welke rechter bevoegd is om procedures daarover te behandelen. Voor overeenkomsten gesloten na 17 december 2009 is een Europese verordening van toepassing, namelijk die van 17 juni 2008, ook genoemd Rome I. Als werkgever en werknemer contractueel hebben gekozen voor toepasselijk recht van een bepaald land (de zogenaamde vrije rechtskeuze) dan is dat in beginsel weliswaar geldig, echter er zijn diverse uitzonderingen die de belangen van de werknemer moeten beschermen. Als de voornoemde vrije rechtskeuze niet aantoonbaar is gemaakt, is het arbeidsrecht van toepassing van het land waarin de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. Als de…
Read More

Gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag mogelijk

Volgens een arrest van de Hoge Raad van 14-09-2018 (HR 2018, nr. 1617) is een gedeeltelijke transitievergoeding bij een deeltijdontslag mogelijk en past het in het systeem van de wet. Kort samengevat betrof het hier een lerares, die na 2 jaar ziekte werd ontslagen, gevolgd door een benoeming in deeltijd. De lerares maakte terecht aanspraak op een transitievergoeding voor het gedeeltelijke ontslag, waarbij de transitievergoeding werd gerelateerd aan de arbeidsduur die zijn was kwijtgeraakt. Het Gerechtshof te Amsterdam had eerder in hoger beroep anders geoordeeld en de transitievergoeding geheel afgewezen, onder meer omdat er in de strikte zin van de wet geen sprake zou zijn geweest van opzegging van de arbeidsrelatie; het betrof volgens het Hof immers een omzetting van een fulltime dienstverband naar een parttime dienstverband, waarmee de lerares…
Read More