Actualiteit

Home / Actualiteit

Familierecht / kinderalimentatie betalen uit vermogen

In hoger beroep werd aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de vraag voorgelegd of kinderalimentatie op nihil kon worden gesteld omdat de vader van de kinderen geen inkomen meer had als gevolg van verkoop van zijn pizzeria, veroorzaakt door een structurele depressie stoornis, waardoor de man redelijkerwijs niet meer zijn onderneming kon voortzetten. De stoornis werd bewezen door een psychologisch rapport, op grond waarvan het Hof aannam dat hij als gevolg van psychische en fysieke klachten niet meer in staat was om zijn oude bron van inkomsten terug te krijgen. Het Hof achtte die situatie onomkeerbaar, dus herstel van de oude inkomenssituatie werd redelijkerwijs uitgesloten geacht. Ook achtte het Hof het inkomensverlies van de man niet verwijtbaar, mede omdat kwam vast te staan dat de man jarenlang 7 dagen per week had…
Read More

Geen partneralimentatie als er voldoende verdiencapacititeit aanwezig wordt geacht

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 27 februari 2019 ging het om een hoogopgeleide juriste, die in een echtscheidingsprocedure van haar man een forse partneralimentatie vroeg aangezien zij meende dat zij slechts € 1.200,-- per maand kon verdienen. Het Hof gaf aan dat was gebleken dat de vrouw in de eerdere jaren circa € 90.000,-- bruto per jaar had verdiend en dat zij tijdens de 3 jaar durende echtscheidingsprocedure best wel werk had kunnen vinden waarmee zij niet afhankelijk zou zijn van partner-alimentatie. De vrouw had niet aangegeven dat zij ziek was of anderszins niet in staat zou zijn om werk op haar niveau te zoeken; ook vond het Hof dat de vrouw nog slechts een beperkte zorg voor de kinderen had gelet op de leeftijd van…
Read More

Loondoorbetaling bij ziekte 70% of 100% ?

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft hierover op 19 februari 2019 een uitspraak gedaan, waarbij contractueel (in de arbeidsvoorwaardenregeling) eigenlijk was overeengekomen dat de werknemer tijdens ziekte slechts 70% van het loon zou ontvangen; de werkgever had echter (in het 2e ziektejaar) 3 maanden lang 100% loon betaald, dus in afwijking van wat werkgever en werknemer in het regelement waren overeengekomen; vanaf de 4e maand betaalde de werkgever nog slechts de 70% van het loon. Zonder nadere onderbouwing van feiten en omstandigheden mocht de werkgever volgens deze uitspraak van het Hof stoppen met de betaling van het volledige loon en overgaan tot betaling van 70%; Onder omstandigheden sloot het Hof echter niet uit dat de werknemer tòch aanspraak zou kunnen maken op doorbetaling van het volledige loon, echter daartoe zouden wat meer argumenten…
Read More

Grensarbeiders

In onze grensregio is vaak sprake van wonen in het ene land en werken in het andere land; dat levert vaak vragen op naar het toepasselijke recht op de arbeidsverhoudingen en op de vraag welke rechter bevoegd is om procedures daarover te behandelen. Voor overeenkomsten gesloten na 17 december 2009 is een Europese verordening van toepassing, namelijk die van 17 juni 2008, ook genoemd Rome I. Als werkgever en werknemer contractueel hebben gekozen voor toepasselijk recht van een bepaald land (de zogenaamde vrije rechtskeuze) dan is dat in beginsel weliswaar geldig, echter er zijn diverse uitzonderingen die de belangen van de werknemer moeten beschermen. Als de voornoemde vrije rechtskeuze niet aantoonbaar is gemaakt, is het arbeidsrecht van toepassing van het land waarin de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. Als de…
Read More

Gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag mogelijk

Volgens een arrest van de Hoge Raad van 14-09-2018 (HR 2018, nr. 1617) is een gedeeltelijke transitievergoeding bij een deeltijdontslag mogelijk en past het in het systeem van de wet. Kort samengevat betrof het hier een lerares, die na 2 jaar ziekte werd ontslagen, gevolgd door een benoeming in deeltijd. De lerares maakte terecht aanspraak op een transitievergoeding voor het gedeeltelijke ontslag, waarbij de transitievergoeding werd gerelateerd aan de arbeidsduur die zijn was kwijtgeraakt. Het Gerechtshof te Amsterdam had eerder in hoger beroep anders geoordeeld en de transitievergoeding geheel afgewezen, onder meer omdat er in de strikte zin van de wet geen sprake zou zijn geweest van opzegging van de arbeidsrelatie; het betrof volgens het Hof immers een omzetting van een fulltime dienstverband naar een parttime dienstverband, waarmee de lerares…
Read More

Uitspraak rechtbank over bijtincident hond

Op 12-07-2016 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over een incident waarbij een zesjarig meisje werd aangevallen en in het gezicht werd gebeten door een loslopende Amerikaanse Staffordshire Terrier. Het meisje liep daarbij uitgebreide wonden op in het gezicht, aan het oor, het hoofd en aan een hand, de wond in de neus was zeer diep en het linker neusbot was deels gebroken; vermoedelijk is er blijvend letsel met blijvende littekens, alsmede psychisch trauma opgelopen. De eigenaresse had de hond pas sinds kort uit een asiel gehaald; deze was nog niet gesocialiseerd en was bij de vorige eigenaar in beslag genomen vanwege onvoldoende zorg en mishandeling. De eigenaresse liet de hond onaangelijnd lopen in een kijktuin, die wel was omheind, maar niet was afgesloten. Het was geen openbaar park,…
Read More

Een greep uit recente jurisprudentie arbeidsrecht

Eerder was het op grond van het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 2001 (het arrest Wapenaar/Taxi Hofman) zo dat als de werkgever in de brief bij ontslag op staande voet had beweerd dat het ontslag werd gegeven op grond verduistering (een strafrechtelijk begrip) de werkgever ook de bij verduistering horende opzet moest bewijzen. Op 19 februari 2016 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak van een werknemer tegen Autocentrum Zuid-Nederland, dat een werknemer op staande voet was ontslagen omdat hij gebruik had gemaakt van zijn zakelijke tankpas om daarbij de auto van zijn partner vol te tanken. In de ontslagbrief stelde de werkgever als ontslaggrond: diefstal van bedrijfseigendommen. Ofschoon voor het strafrechtelijk begrip diefstal eveneens opzet is vereist, vond de Hoge Raad dat de…
Read More

Strafrecht: noodweer na noodweer

De verdachte valt een andere man, die andere man verweert zich daartegen, echter op een zeer grove wijze door te proberen de verdachte te wurgen; dat is in strijd met de subsidiariteit en proportionaliteit. Dat buitensporige geweld, gericht tegen de eerste aanvaller (dus tegen de verdachte) wordt door de rechtbank gezien als een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van verdachtes lichaam, waartegen de verdachte zich in noodweer mocht verweren. De aangevallen persoon, die de verwurging als verweer inzette, deed dat wel bewust om de verdachte tijdelijk uit te schakelen en is om die reden geen vorm van noodweerexces. Het noodweerverweer van verdachte wordt door de rechtbank gehonoreerd, uitspraak: ontslag van alle rechtsvervolging (vonnis van de rechtbank Limburg van 15 maart 2017).
Read More
Scheuren in wegdek: gemeente als wegbeheerder aansprakelijk

Scheuren in wegdek: gemeente als wegbeheerder aansprakelijk

Een tienjarig kind komt in de schemering met de fiets terug van het strand en heeft een ander kind achterop de fiets. De afdaling via een verhard tuinpad verloopt vrij stijl en beide kinderen komen ten val als gevolg van een scheur in het betreffende fietspad van 5 meter lengte, waardoor de fiets uit balans is geraakt. Een deskundige (verkeersongevallendeskundige Meuwissen) stelt vast dat de weg niet voldeed aan de officiële CROW-normen en dat een dergelijke scheur bijzonder gevaar zettend is, met name voor fietsers. Het Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep op 17 mei 2016 dat er vanwege de plaatselijke functie van het fietspad hoge eisen aan het wegdek mogen worden gesteld; niet van doorslaggevend belang is de breedte van de scheur omdat het er niet om gaat…
Read More