Letselschade

Home / Vakgebieden / Letselschade
Arrow
Arrow
Slider

Aangezien Mr Van Heugten in 1981 is afgestudeerd op de specialisatie verkeersrecht, ontstond er vanzelfsprekend een praktijk die mede gericht was op de gevolgen van verkeersongevallen, niet alleen met materiële schade maar ook vaak met kleinere en grotere verwondingen.
Naast de letselschadepraktijk bij verkeersongevallen ontstond er eveneens een praktijk waarbij de bedrijfsongevallen centraal staan, in het bijzonder gevallen waarbij een werknemer letsel heeft opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden; vaak betreft het ook letsel dat net buiten de directe uitoefening van de opgedragen werkzaamheden valt, zoals tijdens woon-werkverkeer en andere deelname aan verkeer en aan andere activiteiten, die verbonden zijn met het werk.
De kosten van rechtsbijstand (de kosten van uw advocaat en andere bijkomende kosten voor vaststelling van aansprakelijkheid en van de hoogte van de schade) komen in beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij, die gelukkig in het overgrote gedeelte van de ongevalszaken verzekerd is; als de aansprakelijkheid vaststaat, betekent dat in de praktijk in feite altijd dat de verzekering van de wederpartij de kosten van uw advocaat geheel of grotendeels betaalt.
Het is eigenlijk nooit verstandig om je eigen letselschadezaak met de verzekering van de tegenpartij af te wikkelen en ook niet via een bureau dat optreedt als vertegenwoordiger van de betreffende verzekeringmaatschappij.
Met begeleiding en advies van uw eigen advocaat bent u altijd beter af; voor de kosten hoeft u het immers niet te laten.