Bijzondere onderwerpen

Home / Vakgebieden / Bijzondere onderwerpen
Slider

– Gebreken bij koop en verkoop, in het bijzonder bij onroerend goed/registergoederen (huizen, panden, percelen enz.);
– Adviezen en gerechtelijke procedures over tekortkomingen bij overeenkomsten, (verborgen) gebreken enz.;
– Allerlei ongevalskwesties, al dan niet met letsel, zowel in het verkeer, tijdens het werk, op bedrijven en fabrieksterreinen, op kantoor, bij de uitoefening van sport enz.

SECOND OPINION: met name in verkeerszaken / verzekeringskwesties en aansprakelijkheidsvragen is mr Van Heugten instaat om een second opinion uit te brengen. Een tweede, kritische mening geeft nogal eens veel helderheid op de problematiek. Vaak betreft dat een verschil van inzicht over wel of geen schuld of over andere aansprakelijkheidsvragen, waarbij de eigen of de andere verzekeringmaatschappij een afwijkend standpunt heeft dan de persoon in kwestie.

Ook kan de “wederpartij” Uw eigen rechtsbijstandsverzekering zijn en geeft Uw polis wellicht de mogelijkheid van een second opinion door een zelf gekozen advocaat, betaald door de verzekering!