Tuchtrechtelijke veroordeling accountant betekent niet zonder meer civielrechtelijke aansprakelijkheid

Home / Actualiteit / Tuchtrechtelijke veroordeling accountant betekent niet zonder meer civielrechtelijke aansprakelijkheid

HR 22-09-2017 (2017:2452)

Als de civiele rechter afwijkt van het oordeel van de tuchtrechter moet dit voldoende begrijpelijk worden gemotiveerd; centrale vraag is of van de accountant mocht worden verwacht dat hij de klant voor mogelijk onrechtmatig handelen van een andere partij moest waarschuwen en wat de gevolgen dan vermoedelijk zouden zijn geweest; de accountant is onvoldoende kritisch geweest aldus het Hof.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *