Toerekening gedraging onder invloed van geestelijke tekortkoming

Home / Actualiteit / Toerekening gedraging onder invloed van geestelijke tekortkoming

HR 29-01-2016 (2016:147)

Bindend advies tussen ex-echtelieden omtrent verdeling huwelijksvermogen; de vrouw weigert medewerking aan nakoming van het bindend advies vanwege beweerde PTSS; ook bij mogelijke ontoerekeningsvatbaarheid toch gebondenheid en aansprakelijkheid voor de ontstane schade (door vertraging in dalende markt is de echtelijke woning veel minder waard geworden).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *