Actualiteit

Home / Actualiteit

There are plenty of reasons to website.

Posted on November 16, 2017
Category: Uncategorized
These are a superb guide for beginners to observe the composing process. This web site gives you cheap research papers on the market in several regions of study as well as in a variety of article writing activities for first-class school pupils beginning in the major college mark. My students require a lot of aid by utilizing their authorship. At the similar period nonetheless, important college pupils want to understand how you can write anMeer lezen
HR 29-01-2016 (2016:147) Bindend advies tussen ex-echtelieden omtrent verdeling huwelijksvermogen; de vrouw weigert medewerking aan nakoming van het bindend advies vanwege beweerde PTSS; ook bij mogelijke ontoerekeningsvatbaarheid toch gebondenheid en aansprakelijkheid voor de ontstane schade (door vertraging in dalende markt is de echtelijke woning veel minder waard geworden).Meer lezen
Hangmat-arrest (HR 08-10-2010 NJ 2011/465) Medebezitter onroerende zaak (woonhuis/stenen pilaren) voor de helft aansprakelijk bij afbreken en instorten pilaren, waardoor partner in hangmat letsel oploopt. Bij medebezitter van een dier (paard) geen soortgelijke onderlinge aansprakelijkheid vanwege specifieke en onvoorspelbare gedragingen van dieren (HR 29-01-2016, 2016:162)Meer lezen
HR 22-09-2017 (2017:2452) Als de civiele rechter afwijkt van het oordeel van de tuchtrechter moet dit voldoende begrijpelijk worden gemotiveerd; centrale vraag is of van de accountant mocht worden verwacht dat hij de klant voor mogelijk onrechtmatig handelen van een andere partij moest waarschuwen en wat de gevolgen dan vermoedelijk zouden zijn geweest; de accountant is onvoldoende kritisch geweest aldus het Hof.Meer lezen
Eerder was het op grond van het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 2001 (het arrest Wapenaar/Taxi Hofman) zo dat als de werkgever in de brief bij ontslag op staande voet had beweerd dat het ontslag werd gegeven op grond verduistering (een strafrechtelijk begrip) de werkgever ook de bij verduistering horende opzet moest bewijzen. Op 19 februari 2016 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak van een werknemer tegen AutocentrumMeer lezen

Strafrecht: noodweer na noodweer

Posted on June 22, 2017
Category: Actualiteit
De verdachte valt een andere man, die andere man verweert zich daartegen, echter op een zeer grove wijze door te proberen de verdachte te wurgen; dat is in strijd met de subsidiariteit en proportionaliteit. Dat buitensporige geweld, gericht tegen de eerste aanvaller (dus tegen de verdachte) wordt door de rechtbank gezien als een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van verdachtes lichaam, waartegen de verdachte zich in noodweer mocht verweren. De aangevallen persoon, die de verwurging als verweerMeer lezen
Een tienjarig kind komt in de schemering met de fiets terug van het strand en heeft een ander kind achterop de fiets. De afdaling via een verhard tuinpad verloopt vrij stijl en beide kinderen komen ten val als gevolg van een scheur in het betreffende fietspad van 5 meter lengte, waardoor de fiets uit balans is geraakt. Een deskundige (verkeersongevallendeskundige Meuwissen) stelt vast dat de weg niet voldeed aan de officiële CROW-normen en dat eenMeer lezen